Tìm kiếm khóa học

TÌM LẠI NHÂN DẠNG ĐÍCH THỰC CỦA BẠN VÀ SỬ DỤNG KHOA HỌC TÂM THỨC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC THÀNH CÔNG CỰC ĐẠI - KIẾN TẠO ĐỜI SỐNG TÂM LINH

Nhận Thức về khái niệm Nhân Dạng và cách nó tác động đến Cơ Thể và Tâm Trí chúng ta

Nhận Thức về Sự Tiến Hóa của con người từ một số quan điểm/góc nhìn và cách chúng ta thực sự Kiến Tạo Số Phận của mình từ góc nhìn Tâm Linh

Nhận thức về Vật Lý/Cơ Học Lượng Tử và cách sử dụng nó để Kiến Tạo Thành Công Cực Đại

Hiểu về Nhiều Quy Luật Thu Hút Nguồn Lực Khác Nhau Trong Cuộc Đời và cách sử dụng các quy luật này để Thành Công Cực Đại.

Cách Kiến Tạo Nhân Dạng và cộng hưởng với những đóng góp trọng đại trong cuộc đời này

Vận Hành các vấn đề Toàn Diện bằng Liệu Trình Personal History Therapy (Tiểu Sử Cá Nhân)

Tiếp cận đời sống tâm linh trên phương diện khoa học

Thảo Luận, Đúc Kết về cách Vận Hành Nhân Dạng và Tâm Linh trên hành trình mà ở đó bạn Đạt Được Thành Công theo như Bảng Kế Hoạch Thành Công của bạn

Thấm Nhuần Vật Lý Lượng Tử và Cách áp dụng vào cuộc sống

Chuẩn Bị Cuối Cùng về Thể Chất và Tinh Thân cho hành trình Chinh Phục Fansipan, Sapa, Việt Nam.

Nhập địa chỉ email của bạn để nhận những thông tin khuyến mãi mới nhất từ chúng tôi...