KHÓA 10

 • Ngày tổ chức: 06/01 - 14/01/2020
 • Địa điểm: Lào Cai

GIÁ TRỊ

✅ Tốt Nghiệp Trường Đời và sẵn sàng cho một cơ thể toàn diện để có thể vượt qua mọi thử thách cả về Tâm Trí lẫn Thể Chất vô cùng khó khăn một cách dễ dàng

✅ Xem lại và Vận Hành phong cách sống của người đã tốt nghiệp Trường Đời - Cho Bản Thân, Gia Đình, Đất Nước Nhân Loại

✅ Chắt lọc Tầm Nhìn Cá Nhân, Mục Đích Sống, Khát Vọng & Mục Tiêu tạo những Cống Hiến Trọng Đại & Ý Nghĩa cuộc đời

✅ Trở thành Bậc Thầy Tư Vấn Trị Liệu - Truyền Động Lực với khóa học NLP


TRẢI NGHIỆM

  NGÀY 1, 2, 3

 • + Áp dụng mọi thứ bạn đã học trong hành trình Chinh Phục Ngọn Núi Fansipan cao nhất Đông Dương (Lộ trình khó nhất)

 • NGÀY 4,5,6

 • + Tự vấn và đúc kết tất cả các trải nghiệm và bài học đã trải qua. Liên hệ đến các Nguồn Lực để đạt được Thành Công Cực Đại

 • + Đúc Kết về Thông Điệp Meta trong khóa 1-3 và Thuyết Trình Nhóm

 • + Đúc Kết về Thông Điệp Meta trong khóa 4-6 và Thuyết Trình Nhóm

 • + Đúc Kết về Thông Điệp Meta trong khóa 7-9 và Thuyết Trình Nhóm

 • + Tích Hợp toàn bộ Hành Trình của Đại Học Cuộc Đời qua việc sử dụng Mô Hình SOAR ( Phòng Tập Thiên Nhiên)

 • + Tổng Hợp Cấu Trúc của Trải Nghiệm Con Người bằng việc Thuyết Trình Nhóm

 • NGÀY 7

 • + Lễ Tốt Nghiệp - Tốt Nghiệp Cuộc Đời và trở thành Master NLP Coach

© Leading Performance Education

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN