KHÓA 9

 • Ngày tổ chức: 15/12 - 17/12/2019
 • Địa điểm: Trung Tâm Hội Nghị THE ADORA PREMIUM , 803 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh

GIÁ TRỊ

✅ Nhận Thức về khái niệm Nhân Dạng và cách nó tác động đến Cơ Thể và Tâm Trí chúng ta

✅ Nhận Thức về Sự Tiến Hóa của con người từ một số quan điểm/ góc nhìn và cách chúng ta thực sự Kiến Tạo Số Phận của mình từ góc nhìn Tâm Linh

✅ Nhận thức về Vật Lý/ Cơ Học Lượng Tử và cách sử dụng nó để Kiến Tạo Thành Công Cực Đại

✅ Hiểu về Nhiều Quy Luật Thu Hút Nguồn Lực Khác Nhau Trong Cuộc Đời và cách sử dụng các quy luật này để Thành Công Cực Đại


TRẢI NGHIỆM

  NGÀY 1 :

 • + Cách Kiến Tạo Nhân Dạng và cộng hưởng với những đóng góp trọng Đại trong cuộc đời này

 • + Vận Hành các vấn đề Toàn Diện bằng Liệu Trình Personal History Therapy (Tiểu Sử Cá Nhân)

 • NGÀY 2 :

 • + Tiếp cận đời sống tâm linh trên phương diện khoa học

 • + Thảo Luật, Đúc Kết về cách Vận Hành Nhân Dạng và Tâm Linh trên hành trình quy trình mà ở đó bạn Đạt Được Thành Công theo như Bảng/ Kế Hoạch Thành Công của bạn

 • + Thấm Nhuần Vật Lý Lượng Tử và Cách áp dụng vào cuộc sống

 • NGÀY 3 :

 • + Chuẩn Bị Cuối cùng về Thể Chất và Tinh Thần cho hành trình Chinh Phục Fansipan, Sapa, Việt Nam

© Leading Performance Education

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN