KHÓA 7

 • Ngày tổ chức: Đang cập nhật.
 • Địa điểm: Đang cập nhật.

GIÁ TRỊ

✅ Phá vỡ tất cả những Niềm Tin Giới Hạn đang ngăn bạn đến với Ước Mơ Lớn

✅ Tái thiết lập Tầm Nhìn, Sứ Mệnh và Mục Tiêu của bạn để vươn đến những Tầm Cao Vĩ Đại

✅ Ôm trọn những Niềm Tin Đầy Sức Mạnh nhằm Thúc Đẩy bạn Đạt Được Thành Công Cực Đại

✅ Đánh giá lại Những Giá Trị Cốt Lõi đang kiềm hãm Sự Phát Triển của bạn

✅Cài Đặt Các Giá Trị Cốt Lõi nhằm Truyền Động Lực giúp bạn vươn đến Giai Đoạn Tiếp Theo của cuộc đời mình

✅ Làm Chủ Liệu Pháp Trị Liệu sử dụng các quy trình xây dựng Hệ Thống Niềm Tin


TRẢI NGHIỆM

  NGÀY 1 : HỆ THỐNG NIỀM TIN

 • + Nắm vững Cấu Trúc Hình Thành Niềm Tin

 • + Thấm nhuần các Quy Trình Kiến Tạo và loại bỏ Niềm Tin Giới Hạn

 • NGÀY 2 : GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • + Thấu hiểu về Hệ Thống Giá Trị Clare Graves

 • + Thuần thục Quy Trình Cài Đặt Giá Trị Cốt Lõi NLP

 • + Thuần thục Quy Trình Coaching – Tư Vấn Trị Liệu về Niềm Tin và Giá Trị đầy quyền năng

 • NGÀY 3 : TÍCH HỢP

 • + Quy Trình Tái Định Hình Giá Trị “ TOÀN DIỆN”

 • + Tích Hợp Niềm Tin và Giá Trị trong Mô Hình SCORE Đa Cấp Độ

© Leading Performance Education

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN