Tìm kiếm khóa học

CHINH PHỤC TÂM TRÍ & CƠ THỂ CỦA BẢN THÂN VÀ LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI CỦA MỘT MASTER NLP - BẬC THẦY CUỘC ĐỜI

GIÁ TRỊ

  • Tốt Nghiệp Trường Đời và sẵn sàng cho một cơ thể toàn diện để có thể vượt qua mọi thử thách cả về Tâm Trí lẫn Thể Chất vô cùng khó khăn một cách    dễ dàng

  • Xen lại và Vận Hành phong cách sống của người đã tốt nghiệp Trường Đời - Cho Bản Thân, Gia Đình, Đất Nước và Nhân Loại

  • Chắt lọc Tầm Nhìn Cá Nhân, Mục Đích Sống, Khát Vọng & Mục Tiêu tạo những Cống Hiến Trọng Đại & Ý Nghĩa cuộc đời

  • Trở thành Bậc Thầy Tư Vấn Trị Liệu - Truyền Động Lực với khóa học NLP

Trải Nghiệm

NGÀY 1,2,3

Áp dụng mọi thứ bạn đã học trong hành trình Chinh Phục Ngọn Núi Fansipan cao nhất Đông Dương (Lộ trình khó nhất).

NGÀY 4,5,6: GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tư vấn và đúc kết tất cả các trải nghiệm và bài học đã trải qua. Liên hệ đến các Nguồn Lực để đạt được Thành Công Cực Đại

Đúc Kết về Thông Điệp Meta trong khóa 1-3 và Thuyết Trình Nhóm

Đúc Kết về Thông Điệp Meta trong khóa 4-6 và Thuyết Trình Nhóm

Đúc Kết về Thông Điệp Meta trong khóa 7-9 và Thuyết Trình Nhóm

Tích Hợp toàn bộ Hành Trình của Đại Học Cuộc Đời qua việc sử dụng Mô Hình SOAR (Phòng Tập Thiên Nhiên)

Tổng Hợp Cấu Trúc của Trải Nghiệm Con Người bằng việc Thuyết Trình Nhóm

Lế Tốt Nghiệp - Tốt Nghiệp Cuộc Đời và trở thành NLP Master Coach.

Nhập địa chỉ email của bạn để nhận những thông tin khuyến mãi mới nhất từ chúng tôi...