Tìm kiếm khóa học

TƯ DUY XUẤT CHÚNG

Chương trình TƯ DUY XUẤT CHÚNG (Mindset of Excellences - MOE) sẽ giúp bạn THIẾT LẬP và HÀNH XỬ 23 Tư Duy của những người thành công xuất chúng trên thế giới này NGAY TẠI CHƯƠNG TRÌNH.

GIÁ TRỊ nhận được từ chương trình
TƯ DUY XUẤT CHÚNG
(Mind set of Excellences - MOE)

Hiểu được cách hình thành tư duy và chúng tác động đến ta như thế nào.

Học cách bắt nguồn/khơi nguồn tư duy trong NLP.

Cách nắm bắt được các tư duy của bản thân.

Thảo luận và áp dụng các tư duy này trong từng khía cạnh của cuộc sống.

Hành động ra bên ngoài và kích neo các hành vi tương thích phù hợp.

Áp dụng tất cả các tư duy đã học nhằm nâng cao các thành tựu, tầm nhìn và mục tiêu.

Hợp nhất tất cả các tư duy lại với nhau trong hệ thần kinh của bạn để sử dụng chúng một cách nhuần nhuyễn.

Nhập địa chỉ email của bạn để nhận những thông tin khuyến mãi mới nhất từ chúng tôi...