Tìm kiếm khóa học

ỨNG DỤNG LẬP TRÌNH NGÔN NGỮ TƯ DUY VÀO CUỘC SỐNG - TƯ VẤN TRỊ LIỆU

Trở thành bậc thầy chữa lành chuyên sâu,

tận vào gốc rễ và duy trì hiệu quả lâu dài


Trải nghiệm 5 ngày chuyên sâu và Tốt Nghiệp với tư cách là một NHÀ THỰC HÀNH NLP CĂN BẢN, thành thục về Thôi Miên Trị Liệu và Dòng Thời Gian Trị Liệu với chứng chỉ đẳng cấp quốc tế (chứng nhận bởi Đại Học NLP Hoa Kỳ - Ủy Ban Thôi Miên Trị Liệu Hoa Kỳ - Hội Đồng Các Chuyên Gia Thôi Miên Thực Nghiệm Hoa Kỳ) bởi bậc thầy đào tạo NLP hàng đầu Châu Á - Chuyên gia Mr. Vasanth Gopalan.

  • Vận dụng và giải quyết tận gốc , chuyển hóa chữa lành các vấn đề về 8 khía cạnh của cuộc sống ngay trong khóa học với những quy trình NLP nền tảng & chuyên sâu, thôi miên và Liệu Pháp Dòng Thời Gian.
  • Củng cố và hệ thống lại 6 QUY TRÌNH CHỮA LÀNH từ khoá 1 “TÌM LẠI LẼ SỐNG & KHÁT VỌNG THÀNH CÔNG” đến khóa 5(*)
  • LÀM CHỦ KỸ THUẬT THÔI MIÊN CHỮA LÀNH
  • KHÁM PHÁ LIỆU PHÁP DÒNG THỜI GIAN
  • Kiến tạo và thiết lập hành vi mới
  • Thực tập Kỹ Thuật Tư Vấn Trị Liệu
  • Loại trừ tận gốc 5 LOẠI CẢM XÚC TIÊU CỰC NGHIÊM TRỌNG NHẤT mà con người gặp phải
  • Gieo hạt TƯƠNG LAI

Tổng hợp kho kiến thức NLP đã được học từ 5 cấp độ đầu (khóa 1 đến 5)*

Cấu Trúc Quy Trình

Vấn Đề và " Chủ Đích Tích Cực" của Vấn Đề

Mô Hình Chuẩn Đoán và Kỹ Thuật Đặt Câu Hỏi

Quy trình tạo "NEO"

Quy trình đánh đổ "NEO"

Quy Trình PP

Quy trình NBG

TỐT NGHIỆP CHỨNG CHỈ - NLP PRACTITIONER
(Chứng nhận ABNLP & NLP University)

TỐT NGHIỆP CHỨNG CHỈ - HYPNOTHERAPIST
(Chứng nhận ABH)

TỐT NGHIỆP CHỨNG CHỈ - TIMELINE THERAPIST
(Chứng nhận bởi Timeline Therapy Association)

Nhập địa chỉ email của bạn để nhận những thông tin khuyến mãi mới nhất từ chúng tôi...